Roermond

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 13 oktober 2021 werd een verlate 52e jaarvergadering gehouden

De volgende agendapunten werden behandeld:

  1. Opening/mededelingen door de voorzitter.
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 10 maart 2020.
  3. Jaarverslag 2020.
  4. Financieel verslag 2020 en vaststellen begroting 2021.
  5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
  6. Bestuursverkiezing. Helaas moesten we tijdens deze jaarvergadering afscheid nemen van Margot Theunisse als bestuurslid vanwege haar verhuizing naar Brabant. Margot heeft zich met name ingezet voor het bloemschikgebeuren, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is. Het bestuur draagt Els Wolfs voor als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met haar benoeming.
  7. Rondvraag en sluiting.

Zie voor meer informatie t.z.t. de notulen van deze vergadering.