Roermond

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 13 oktober 2021 houden we onze 52e jaarvergadering, waarvoor alle leden van harte worden uitgenodigd.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening/mededelingen door de voorzitter.
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 10 maart 2020.
  3. Jaarverslag 2020.
  4. Financieel verslag 2020 en vaststellen begroting 2021.
  5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
  6. Bestuursverkiezing.
  7. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden voor een bestuursfunctie zijn zeer welkom en kunnen contact opnemen met de voorzitter Harry van Duijnhoven: h.van.duijnhoven(at)outlook.com

Lezing door Peter Jentjens

Aansluitend aan de jaarvergadering zal Peter Jentjens, woonachtig in Swalmen, een lezing verzorgen over het vervaardigen van keramiek. Op zoek naar een ambachtelijke aanvulling van zijn dagelijkse werk als  bouwkundige, heeft bij hem geleid tot een op kleibewerking gerichte belangstelling.

De veelzijdige mogelijkheden van het materiaal klei (vormgeven, glazuren, decoreren, bakken) hebben hem gebracht tot het vervaardigen van gebruikskeramiek en unica. Hij stookt deze in hout en gasoven tot 1300’ en laat daarbij de natuurlijke kleuren van de klei optimaal tot hun rechtkomen. De opleiding en technische ondersteuning werd verkregen bij de keramisten Joop Crompvoets,  Eric Stockl en  Heide van Veen.


In verband met de coronaregels dient u zich aan te melden via e-mail (info(at)roermond.groei.nl of telefonisch 0475-537773. 

Datum:

woensdag .13 oktober 2021

Tijdstip:

19.30 uur

Toegang:

gratis

Aanmelden: via e-mail info(at)roermond.groei.nl 

Locatie:

't Aad Raodhoes, Markt 70, 6074 BB Melick