Roermond

Natuurlijk Genieten op kasteel Aerwinkel

Kom zaterdag 29 april een kijkje nemen bij het nieuwe evenement in en rond Kasteel Aerwinkel met allerlei activiteiten waarbij natuurbeleving en duurzamer leven centraal staat. Ook onze afdeling van Groei&Bloei doet mee aan dit evenement met een stand waar onze bloemschiksters laten zien hoe je prachtige creaties kunt maken. 

Kijk voor meer informatie op de website www.kasteelaerwinkel.nl en www.RoerdalenNU.nl 

Lezing over klimaatverandering

Op dinsdag 2 mei zal Jacques Peerboom een lezing verzorgen over klimaatverandering. Jacques Peerboom werkt als coördinator geohydrologie bij Rijkswaterstaat in Utrecht. 

Terwijl de wereldleiders keer op keer weer afspraken proberen te maken over het tegen gaan van klimaatverandering, is die verandering al jarenlang aan de gang. Dat merken we overal op de wereld: langdurige droogtes en daarmee gepaard gaande voedseltekorten, overstromingen, hele eilanden die in zee verdwijnen en noem maar op. Maar ook in Nederland merken we nu al dat het klimaat veranderd is. 

Jacques zal dieper ingaan op wat we tot nu toe weten van klimaatverandering en op welke manier we dat de komende jaren gaan merken in Nederland en Limburg in het bijzonder. Hij zal ook dieper ingaan op de manier waarop Rijkswaterstaat, waterschappen en andere overheden in Nederland al jaren bezig zijn om te bedenken hoe we het beste om kunnen gaan met de veranderingen die al plaatsgevonden hebben en de komende jaren nog gaan plaatsvinden. Tenslotte zal hij ook ingaan op wat u zelf kunt doen tegen en vooral met klimaatverandering. 

Klik hier voor meer informatie.

Voorjaarswandeling Leudal

Zaterdag 13 mei krijgen we onder leiding van een deskundige gids uitleg over de flora en fauna van het Leudal. Tijdens een 1,5 uur durende wandeling komen we in een geheel ander gebied terecht dan we misschien gewend zijn. Van de gids horen we dan hoe dit mooie gebied zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie en een stuk vlaai. De wandeling start bij Restaurant St. Servaas, St. Servaasweg 46, 6083 AS Nunhem.

U kunt zich aanmelden vóór 4 mei door overmaking van € 8,50 p.p. voor leden en € 9,50 p.p. voor niet-leden op rekening nr. NL65 RABO 0144 1032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van 'voorjaarswandeling'.