Roermond

Algemene Ledenvergadering 17 april 2023 + demonstratie bloemschikken door Thei en Natascha

Nadat we door onvoorziene omstandigheden de geplande jaarvergadering op woensdag 8 maart moesten annuleren,werd een nieuwe datum geprikt en wel op maandag 17 april. 47 leden bezochten de vergadering. De voorzitter gaf middels een powerpoint presentatie een overzicht van het wel en wee van de afdeling in 2022. De vergadering gaat akkoord met de notulen van de vorige jaarvergadering, het financieel overzicht van 2022 en de begroting voor 2023. De Commissie van Onderzoek heeft de boeken gecontroleerd en hwt bestuur wordt gedechargeerd over het boekjaar 2022.

Tijdens deze vergadering hebben we met pijn in het hart afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Mariet Hendrikx. Het bestuur heeft begrip voor haar besluit om na 28 jaar vanwege haar gezondheid haar bestuurstaken over te dragen en is haar dankbaar voor alles wat zij voor Groei&Bloei heeft betekend. Haar deskundige en positieve inbreng is voor onze afdeling een waardevolle ondersteuning geweest en we zullen haar inbreng ten zeerste missen. De voorzitter stelde aan de vergadering voor om Mariet te benoemen tot 'Lid van Verdienste' . De vergadering ging hier graag en met instemmend applaus akkoord. De voorzitter reikte haar de hierbij passende oorkonde uit, vergezeld met een mooi boeket bloemen.

Aansluitend aan de jaarvergadering (na een pauze met koffie en vlaai) hebben Thei van Eck en Natascha Slangen van Bloembinderij 't Haldert uit Herkenbosch enkele mooie bruids-bloemstukken gedemonstreerd. Na afloop werden de stukken verloot onder de aanwezigen.

Voor foto's klik hier.