Roermond

GBlogo

Jaarverslag 2023 afdeling Roermond e.o.

 

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Samenstelling bestuur

Het bestuur was in 2023 als volgt samengesteld:

 • Harry van Duijnhoven, voorzitter
 • Atty de Louw, secretaris, tijdelijk penningmeester (tot 1-9-2023)
 • Yvonne Vergoossen, penningmeester (vanaf 1-9-2023)
 • Rita van der Heide, bestuurslid
 • Mariëtte Thomassen, bestuurslid
 • Els Wolfs, bestuurslid

Het bestuur kwam in 2023 11x in vergadering bijeen.

Mariet Hendrikx heeft zich om gezondheidsredenen genoodzaakt gezien om af te treden als bestuurslid. Mariet is sinds 1987 lid van Groei&Bloei en vanaf 1995 bestuurslid. Zij heeft zich met veel verschillende activiteiten bezig gehouden en de laatste jaren vooral met het bloemschikgebeuren in brede zin. In 2019 heeft het hoofdbestuur haar waardering kracht bijgezet met een onderscheiding en heeft haar de zilveren insigne met robijn met oorkonde uitgereikt. Tijdens de jaarvergadering op 17 april 2023 werd zij door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ van Groei&Bloei afdeling Roermond e.o.

Helaas heeft de afdeling ook afscheid moeten nemen van ons Lid van Verdienste Frans van Duynhoven. Na een lang ziekbed is hij ons in september ontvallen. We zullen zijn vakkennis, bevlogenheid en humor binnen de vereniging missen.

Rayon Limburg van Groei en Bloei.

Het rayon Limburg bestaat uit de afdelingen Noord-Limburg, Zuid-Limburg, Echt en Roermond e.o. Omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende deelnemers te krijgen voor de geplande activiteiten wordt meer samenwerking gezocht met de 3 andere afdelingen om gezamenlijk activiteiten te organiseren. In 2023 zijn twee tuinreizen georganiseerd.

Ledenbestand

Op 1 januari 2023 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 221. Op 31 december 2023 is dit aantal 215 tot leden, 44 nieuwe leden hebben zich aangemeld en 50  leden hebben bedankt.

Onderstaand overzicht laat de ledenontwikkeling zien over de afgelopen 5 jaar van de afdeling Roermond t.o.v. het rayon Limburg en landelijk.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Roermond

286

267

243

221

215

Limburg

1.293

1.220

1.086

984

937

Landelijk

29.722

28.262

26.962

26.962

25.464

Informatieverstrekking aan de leden

De leden werden geïnformeerd over de activiteiten via nieuwsbrieven per post, via e-mail door middel van de NieuwsFLITS, via de Website en Facebook.

 • Nieuwsbrief
  In januari werd per post - en eigen bezorging door bestuursleden - aan alle leden het activiteitenprogramma voor 2023 bezorgd.
 • NieuwsFLITS
  De digitale NieuwsFLITS is een onderdeel van de website en hiermee ontvangen leden en belangstellenden, die zich met een e-mailadres hebben aangemeld, een herinnering of een wijziging in het programma. In 2023 werd 20x de digitale NieuwsFLITS verzonden aan ruim 480 leden/belangstellenden.
 • Website
  Alle activiteiten en andere relevante informatie worden op de website up-to-date gehouden. Daarnaast staat van een aantal activiteiten een terugblik met foto’s op de website.
  In 2023 hebben 3.488 bezoekers de website geraadpleegd t.o.v. 3.238 in 2022.
 • Facebook
  Ook via Facebook worden de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de afdeling. Eind december telde de facebookpagina 320 volgers.

Fondsenwerving

Evenals voorgaande jaren is door de afdeling deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne; dit heeft een bedrag van € 157.81 opgeleverd.

Tuinclubs.

Binnen het aandachtsgebied van de afdeling Roermond en omgeving zijn twee enthousiaste tuinclubs, die volkomen zelfstandig functioneren, maar hun oorsprong hebben vanuit de afdeling en waarvan de leden lid zijn van Groei&Bloei.

Ledenactiviteiten

In 2023 zijn – naast de cursussen en ochtendworkshops bloemschikken – 19 activiteiten georganiseerd, waarvan 3 activiteiten werden geannuleerd vanwege te weinig belangstelling, t.w. de ochtendworkshop in het voorjaar,  excursie hobbytuin en de excursie Appeltern Plantenfestijn.

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:

 • Lezing over Maretakken
 • Lezing over mooie borders
 • Lezing plantaardig eten en koken
 • Lezing over de Roer van bron tot monding
 • Lezing ‘Hoe hou je een groene oase groen’
 • Lezing over klimaatverandering
 • Plantenruilbeurs in het voor- en najaar
 • Algemene Ledenvergadering met aansluitend demonstratie bloemschikken
 • Wandeling in het voor- en najaar in het Leudal en de Doort
 • Avondbezoek tuincentrum Schmitz in Vlodrop
 • OpenTuinendag in het kader van de Nationale Tuinweek
 • Tuinenreis Ost Friesland
 • Excursie pompoenkwekerij Huys en Hof
 • Ochtendworkshops Herfst en Kerst
 • Kerstmarkt

Bloemschikken:

 • Onder leiding van gekwalificeerde docenten worden cursussen bloemsierkunst georganiseerd. De cursussen zijn zowel voor beginners als (ver)gevorderden en bestaan uit 7 lessen van circa 2 uur die 1x per maand op woensdag worden gegeven gedurende de periode van september tot en met april op de locatie in het Aad Raodhoes in Melick. In september zijn 3 nieuwe groepen cursus bloemschikken gestart met in totaal 39 cursisten.
 • De ochtendworkshops werden gehouden in het najaar en in de kerstperiode.

Evenementen en PR-activiteiten:

 • In het kader van de Nationale Tuinweek werd een Open Tuinendag gehouden in 4 tuinen van leden van de afdeling. Het was weer mooi om over andermans schutting te mogen kijken in Horn 2x, Roggel en Neer.
 • In samenwerking met de afdelingen van het rayon Limburg is getracht een busreis naar Appeltern te organiseren. Helaas was er onvoldoende belangstelling om een bus vol te krijgen. De verschillende afdelingen gaan proberen om dit in 2024 opnieuw op te zetten in rayonverband.
 • In het voor- en najaar was er, zoals gebruikelijk, een plantenruilbeurs. Beide ochtenden werden zeer druk bezocht door een 40-tal leden. In het voorjaar in Linne en in het najaar in Baexem. Onze leden die hun tuin hiervoor ter beschikking stelden kregen een mooie mezenpot cadeau van de vereniging.
 • Verder werden er twee wandelingen gehouden: in het Leudal (Nunhem) en in natuurgebied De Doort (Echt-Susteren). Beide wandelingen werden begeleid door gidsen die duidelijke uitleg gaven over de diverse gebieden. Uiteraard werden de wandelingen afgesloten met koffie en vlaai.
 • In april en oktober waren diverse leden aanwezig bij de Natuurmarkt bij kasteel Aerwinkel in Posterholt. In april hebben de leden bloemstukjes gemaakt en verkocht. In oktober hebben enkele leden een workshop gedaan met veel kinderen. Hierbij werden allerlei leuke materialen gebruikt die op het landgoed te vinden waren.
 • Voor het eerst werd eind november een kerstmarkt georganiseerd in plaats van een kerstshow die elk jaar veel bezoekers trok. Samen met de werkgroep had het bestuur een mooi programma samengesteld in de Aaj Bieb en het Aad Raodhoes. Er was veel werk verricht door veel leden. Zo werden een 100-tal mooie kerststukjes gemaakt voor de verkoop en verloting. De workshops voor volwassenen en kinderen waren goed bezocht. De docenten maakten mooie creaties en er waren enkele muzikale intermezzo’s van het talentenorkest van Harmonie Concordia uit Melick. Al met al was het een zeer geslaagde eerste kerstmarkt die zeker voor herhaling vatbaar is.

De vele evenementen en activiteiten werden goed bezocht door leden en niet-leden. Dit geeft het bestuur het vertrouwen dat elk jaar een goed programma opgezet wordt.