Roermond

Plantenruilbeurs voorjaar

Op zaterdag 15 april zijn we tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom bij Maria Slegers in Linne. Maria woont sinds enkele jaren in Linne en haar tuin is nog in ontwikkeling. Graag wil ze met ervaren tuinliefhebbers haar wensen delen. 

U kunt van alles te ruil aanbieden, tuin- en kamerplanten, bollen, knollen, zaden en heesters. Let op: alleen planten, dus geen oude bloempotten, vazen, schalen, e.d. S.v.p. de planten goed verpakken en zo mogelijk voorzien van een naamplaatje. Alleen ruilen en weggeven is toegestaan, dus niet verkopen. Kijk voor meer informatie op de website.

Locatie: Maria Slegers, Eikenstraat 9, 6067 AT Linne. Omdat aan de voorzijde van haar huis weinig parkeerruimte is wordt aan de bezoekers van de plantenruilbeurs gevraagd om hun auto aan de achterzijde te parkeren en daar de tuin te betreden.

Je passeert het huis van Maria waar een beachvlag staat opgesteld. Ga de eerste weg linksaf (Oggstraat, vóór flat) en draai met de weg mee. Meteen na de laatste bebouwing aan de linkerkant kun je rechts en links van de weg parkeren. Daar staat opnieuw een vlag die je de weg wijst naar de achterzijde van de tuin.

Veel ruilplezier.

Algemene Ledenvergadering + demonstratie bloemschikken door Thei en Natascha

Op maandag 17 april (19.30 uur in de Aaj Bieb in Melick) wordt de 54e jaarvergadering gehouden, waarvoor alle leden van harte worden uitgenodigd. Kijk voor de agenda op de website

Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van ons bestuurslid Mariet Hendrikx. Het bestuur heeft begrip voor haar besluit om na 28 jaar vanwege haar gezondheid haar bestuurstaken over te dragen en is haar dankbaar voor alles wat zij voor Groei&Bloei heeft betekend. Haar deskundige en positieve inbreng is voor onze afdeling een waardevolle ondersteuning geweest en we zullen haar inbreng ten zeerste missen.

Aansluitend aan de jaarvergadering (na een pauze met koffie en vlaai) zullen bloembinders Thei van Eck en Natascha Slangen van Bloembinderij 't Haldert enkele mooie bloemstukken maken met als thema: 'Lente'. Thei heeft tijdens de laatste kerstshow ook een toelichting gegeven bij de stukken die onze docenten toen hebben gemaakt. Wellicht vindt u het dan ook boeiend om hen aan het werk te zien. Na afloop worden de stukken verloot onder de aanwezigen.

    Natuurlijk Genieten bij Kasteel Aerwinkel

    Op 29 april vindt in en rond Kasteel Aerwinkel een nieuw evenement plaats onder de noemer 'Natuurlijk Genieten' met allerlei activiteiten waarbij natuurbeleving en duurzamer leven centraal staat. Ook onze afdeling van Groei&Bloei doet mee aan dit evenement met een stand waar onze bloemschiksters laten zien hoe je prachtige creaties kunt maken. 

    Kijk voor meer informatie op de website www.kasteelaerwinkel.nl en www.RoerdalenNU.nl