Roermond

Bloemschikcursussen 2024-2025

Eén van de belangrijkste activiteiten van Groei & Bloei afdeling Roermond e.o. zijn de cursussen bloemsierkunst. De cursussen zijn voor zowel beginners als (ver)gevorderden en bestaan uit 7 lessen van circa 2 uur die 1x per maand op woensdag worden gegeven door onze zeer deskundige docenten op onze locatie in het Aad Raodhoes of de Aaj Bieb in Melick.

Op basis van een voorbeeld, opdracht of thema maakt iedere cursist zijn eigen creatie. De benodigde materialen breng je zelf mee. Hulpmiddelen, zoals oasis, prikkers, draad e.d. worden door de vereniging verzorgd. Hierdoor is ieder werkstuk uniek.

De lessen starten eind september. De kosten bedragen € 77,- per lid (niet-leden betalen € 105,- p.p.), inclusief hulpmaterialen, exclusief ondergrond, bloemen en groen.

Je kunt je opgeven door vóór 15 augustus een mailtje te sturen naar info(at)roermond.groei.nl  én het bedrag over te maken op rekening NL65 RABO 01441 032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van ‘Bloemschikcursus’  en evt. G&B lidmaatschapsnummer.