Roermond

Bloemschikcursussen

Eén van de belangrijkste activiteiten van Groei & Bloei afdeling Roermond e.o. zijn de cursussen bloemsierkunst. De cursussen zijn voor zowel beginners als (ver)gevorderden en bestaan uit 7 lessen van circa 2 uur die 1x per maand op woensdag worden gegeven door onze zeer deskundige docenten op onze locatie de Aaj Bieb in Melick.

Op basis van een voorbeeld, opdracht of thema maakt iedere cursist zijn eigen creatie. De benodigde materialen breng je zelf mee. Hulpmiddelen, zoals oasis, prikkers, draad e.d. worden door de vereniging verzorgd. Hierdoor is ieder werkstuk uniek.

De lessen starten eind september. Er zijn voor seizoen 2021/2022 nog enkele plaatsen in de avondlessen beschikbaar (aanvang 19.30 uur). De kosten bedragen € 70,- per lid (niet-leden betalen € 100,- p.p.), inclusief hulpmaterialen, exclusief ondergrond, bloemen en groen.

Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar info(at)roermond.groei.nl  én  het cursusgeld uiterlijk 27 augustus over te maken op rekening NL65 RABO 01441 032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van ‘Bloemschikcursus’  en evt. G&B lidmaatschapsnummer.