Roermond

Lezing over klimaatverandering: Zorg voor U, taak voor ons!

Op 2 mei heeft Jacques Peerboom (Rijkswaterstaat) een lezing vgehouden over klimaatverandering. Jacques Peerboom werkt als coördinator geohydrologie bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Hij studeerde hydrologie aan de Wageningen Universiteit en werkte als onderzoeker in Wageningen, beleidsmedewerker bij de provincie Utrecht en teamleider bij Waterschap Limburg. Bij Rijkswaterstaat houdt hij zich nu onder andere bezig met hydrologische vraagstukken rond snelwegen en kanalen, het opzetten van grote hydrologische voorspellingsmodellen, de droogteproblematiek in Nederland en de wijze waarop we onze hoofdinfrastructuur klimaatbestendig kunnen maken. Naast zijn werk bij Rijkwaterstaat, verzorgt hij cursussen de Stichting Wateropleidingen.

Terwijl de wereldleiders keer op keer weer afspraken proberen te maken over het tegen gaan van klimaatverandering, is die verandering al jarenlang aan de gang. Dat merken we overal op de wereld: langdurige droogtes en daarmee gepaard gaande voedseltekorten, overstromingen, hele eilanden die in zee verdwijnen en noem maar op. Maar ook in Nederland merken we nu al dat het klimaat veranderd is. Recente overstromingen in Zuid- en Noord-Limburg, de lange hete droge zomers van de laatste jaren en de zekerheid dat de Elfstedentocht een uitstervend evenement wordt. We kunnen er misschien niet direct veel aan doen, maar we moeten er in ieder geval rekening mee houden.

Jacques ging dieper in op wat we tot nu toe weten van klimaatverandering en op welke manier we dat de komende jaren gaan merken in Nederland en Limburg. Tevens gaf hij een toelichting op de manier waarop Rijkswaterstaat, waterschappen en andere overheden in Nederland al jaren bezig zijn om te bedenken hoe we het beste om kunnen gaan met de veranderingen die al plaatsgevonden hebben en de komende jaren nog gaan plaatsvinden.