Roermond

Ochtendworkshop bloemschikken, thema 'Kerst'

Onder deskundige begeleiding wordt 3x per jaar een ochtendworkshop georganiseerd met de thema’s Voorjaar/Pasen, Herfst en Kerst. 

Op woensdag 11 december wordt onder leiding van onze docente Tiny Peeters de kerstworkshop gehouden.en gaan we een mooi kerststuk makien. U brengt zelf de benodigde matertialen mee zoals ondergrond, bloemen, bolletjes e.d. Wij zorgen voor de bijmaterialen zoals oasis, binddraad e.d.

U kunt zich aanmelden vóór 5 december via e-mail info(at)roermond.groei.nl en door overmaking van € 10,-- p.p. voor leden en € 12,50 p.p. voor niet-leden op rekening nr. NL65 RABO 0144 1032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van 'workshop '11 december'.

 

Datum:woensdag 11 december 2024
Tijdstip:9.30 - 11.30 uur
Toegang: € 10,-- leden / € 12,50 niet-leden
Locatie:De Aaj Bieb, Markt 70, 6074 BB Melick
Aanmelden:  info(at)roermond.groei.nl vóór 7 december 2023