Roermond

Najaarswandeling door het Meinweggebied

Een prachtige omgeving met zeer wisselende landschappen en unieke flora en fauna in een oase van rust. De Meinweg is een schitterend stukje natuur van ongeveer 1800 hectare groot. Het ligt in de meest oostelijke hoek van Midden-Limburg en is aan drie kanten omsloten door Duitsland. Door eeuwenoud gebruik van deze gronden kent De Meinweg een lange geschiedenis. De naam ‘Meinweg’ is ontstaan uit het Keltische woord ‘gemeyne’, wat ‘gemeenschappelijk’ of ‘samen’ betekent. Het waren de "gemeinde weide" van de veertien dorpen die het gebied bestuurden en gebruikten.

Bij de brand die ontstond op in 2020 gingen zo'n driehonderd voetbalvelden aan natuur verloren. Het duurde dagenlang voordat het vuur onder controle was en omdat de situatie zo gevaarlijk was, werden de ruim vierduizend inwoners van Herkenbosch geëvacueerd. Twee dagen lang moesten zij noodgedwongen elders doorbrengen.

Onder leiding van Ton Lenders, coördinator Natuuronderzoek Nationaalspark de Meinweg, gaan we een wandeling maken o.a. door het in 2020 verbrande deel van de Meinweg.

We starten bij Café Restaurant Rijstal Venhof te Herkenbosch. Ter afsluiting gebruiken we hier ook een eenvoudige lunch.

U kunt zich hiervoor opgeven door overmaking van € 13,50 p.p. voor leden (gezinsleden zijn ook leden) of € 15,00 voor niet leden tot 16 oktober 2022 op rekeningnr. NL65 RABO 0144 1032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van 'Najaarswandeling'.

Datum:zaterdag 22 oktober 2022
Tijdstip:10.00 - 12.00 uur, aansluitend  lunch in restaurant Venhof
Kosten:€ 13,50 p.p. voor leden; € 15,00 niet-leden; 
Aanmelden: via e-mail info(at)roermond.groei.nl èn overmaking
Locatie:Parkeerplaats Café restaurant rijstal Venhof
Venhof 2, 6075 NE Herkenbosch