Roermond

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Groei&Bloei Afdeling Roermond e.o.
Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2022.

Samenstelling bestuur

Het bestuur was in 2022 als volgt samengesteld:

 • Harry van Duijnhoven, voorzitter/a.i. penningmeester
 • Atty de Louw, secretaris/a.i. penningmeester
 • Mariet Hendrikx, bestuurslid
 • Rita van der Heide, bestuurslid
 • Mariëtte Thomassen, bestuurslid
 • Els Wolfs, bestuurslid

Guusje Geradts, die gedurende 6 jaar de functie van penningmeester vervulde, is op eigen verzoek tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2022 afgetreden. Aangezien de vacature voor een nieuw bestuurslid niet opgevuld kon worden, hebben Harry van Duijnhoven en Atty de Louw tijdelijk het penningmeesterschap onder hun hoede genomen.

Het bestuur kwam in 2022 11x in vergadering bijeen.

Rayon Limburg van Groei en Bloei.
Het rayon Limburg bestaat uit de afdelingen Noord-Limburg, Zuid-Limburg, Echt en Roermond e.o.

Omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende deelnemers te krijgen voor de geplande activiteiten wordt meer samenwerking gezocht met de 3 andere afdelingen om gezamenlijk activiteiten te organiseren, met name 1-daagse en meerdaagse tuinreizen. Bestuursleden van het rayon komen 2x per jaar op bestuurlijk niveau bij elkaar.

Ledenbestand

Op 1 januari 2022 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 243. Op 31 december 2021 is dit aantal gedaald tot 221 leden, 20 nieuwe leden hebben zich aangemeld en 42 leden hebben bedankt.

Onderstaand overzicht laat de ledenontwikkeling zien over de afgelopen 5 jaar van de afdeling Roermond t.o.v. het rayon Limburg en landelijk.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Roermond

293

286

267

243

221

Limburg

1.354

1.293

1.220

1.086

984

Landelijk

30.575

29.722

28.262

26.962

25.464

 

Informatieverstrekking aan de leden

De leden werden geïnformeerd over de activiteiten via nieuwsbrieven per post, via e-mail door middel van de NieuwsFLITS, via de Website en Facebook.

 • Nieuwsbrief
  In januari werd per post aan alle leden het activiteitenprogramma voor het eerste halfjaar van 2022 toegestuurd. In augustus volgde nogmaals een mailing voor de tweede helft van 2022.
 • NieuwsFLITS
  De digitale NieuwsFLITS is een onderdeel van de website en hiermee ontvangen leden en belangstellenden, die zich met een e-mailadres hebben aangemeld, een herinnering of een wijziging in het programma. In 2022 werd 16x de digitale NieuwsFLITS verzonden aan ruim 480 leden/belangstellenden.
 • Website
  Alle activiteiten en andere relevante informatie worden op de website up-to-date gehouden. Daarnaast staat van een aantal activiteiten een terugblik met foto’s op de website.
  In 2022 hebben 3.238 bezoekers de website geraadpleegd t.o.v. 1.493 in 2021. Hierbij wordt aangetekend dat in 2021 diverse activiteiten zijn geannuleerd i.v.m. de coronapandemie.
 • Facebook
  Ook via Facebook worden de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de afdeling. Eind december telde de website 267 volgers.

Fondsenwerving
Evenals voorgaande jaren is door de afdeling deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne; dit heeft een bedrag van € 156,67 opgeleverd.

Tuinclubs.
Binnen het aandachtsgebied van de afdeling Roermond en omgeving zijn twee enthousiaste tuinclubs, die volkomen zelfstandig functioneren, maar hun oorsprong hebben vanuit de afdeling en waarvan de leden lid zijn van Groei&Bloei.

Ledenactiviteiten
In 2022 zijn – naast de cursussen en ochtendworkshops bloemschikken - 17 activiteiten georganiseerd, waarvan 1 is geannuleerd vanwege geringe belangstelling.

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:

 • Algemene Ledenvergadering met aansluitend een feestelijk samenzijn met koffie/vlaai en lekkere hapjes en drankjes, verzorgd door Christien Reijnders
 • Lezing stinzenplanten en voorjaarsbloeiers
 • Plantenruilbeurs in het voor- en najaar
   
 • Avondexcursie  naar Tuincentrum Stox
 • Workshop voorjaarskruiden
 • Busreis met rondleiding Enci groeve en bezoek Kwekerij Bastin
   
 • Bezoek aan tuin in Neer o.l.v. tuinarchitect Mariëtte Kegge
 • Open Tuinendag in tuinen Herkenbosch en Melick
 • Tuinexcursie naar een tuin in Weert o.l.v. van tuinarchitect Mariëtte Kegge
   
 • Excursie naar Jochumhof in Steyl
 • Lezing over dahlia’s
 • Lezing over het onderhoud van tuingereedschap
   
 • Najaarswandeling door het Meinweggebied
 • Lezing over paddenstoelen
 • Kerstshow

Bloemschikken:

 • Onder leiding van gekwalificeerde docenten worden cursussen bloemsierkunst georganiseerd. De cursussen zijn zowel voor beginners als (ver)gevorderden en bestaan uit 7 lessen van circa 2 uur die 1x per maand op woensdag worden gegeven gedurende de periode van september tot en met april op de locatie in het Aad Raodhoes in Melick. In september zijn 3 nieuwe groepen cursussen bloemschikken gestart met in totaal 37 cursisten.
 • De ochtendworkshops werden gehouden in het voorjaar, najaar en in de kerstperiode..

Evenementen en PR-activiteiten:
In het kader van de Nationale Tuinweek werd een Open Tuinendag gehouden in 3 tuinen van leden van de afdeling. Daarnaast werd in samenwerking met de afdelingen van het rayon Limburg een gezamenlijke busreis naar Gardenista  georganiseerd.