Roermond

Algemene Ledenvergadering 2022, aansluitend lezing over pompoenen

Op woensdag 9 maart hebben we onze 53e jaarvergadering  gehouden, waarvoor alle leden van harte werden uitgenodigd. Het bestuur was blij dat we eindelijk weer bij elkaar konden komen en de avond werd feestelijk geopend met koffie en vlaai. In de pauze konden we genieten van een hapje en een drankje. 30 belangstellenden waren aanwezig.

De volgende agendapunten werden behandeld:

  1. Opening/mededeling door de voorzitter.
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 13 oktober 2021.
  3. Jaarverslag 2021.
  4. Financieel verslag 2021 en vaststellen begroting 2022.
  5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
  6. Bestuursverkiezing. Helaas moeten we tijdens deze jaarvergadering afscheid nemen van Guusje Geradts. Guusje heeft zich o.a. als penningmeester de laatste 6 jaar ingezet voor de vereniging, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is. Het bestuur is dan ook dringend op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Harry van Duijnhoven: h.van.duijnhoven(at)outlook.com
  7. Rondvraag en sluiting.

Zie voor meer informatie de notulen van deze vergadering.

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering heeft Christien Reinders van "Huys en Hof" uit Buggenum een lezing verzorgd over de geschiedenis van de pompoen en de verschillende toepassingen bij feesten, op culinair en medicinaal gebied en pompoenen en kallebassen als siervrucht. De aanwezigen waren verrast door een prachtige en interessante foto-presentatie.

Meer informatie over de passie van Christien kunt u vinden op haar website www.christienreinders.nl.

Klik hier voor foto's van deze avond.