Roermond

Ochtendworkshop bloemschikken

Op woensdag 13 december wordt onder leiding van onze docente Tiny Peters de kerstworkshop gehouden.en gaan we een mooie kerstkrans maken. U brengt zelf de benodigde materialen mee zoals een metalen ring, kerst/dennegroen in allerlei soorten, kerstballetjes, lint e.d. Wij zorgen voor bijmateriaal zoals binddraad.

U betaalt € 10,-- p.p. voor leden en € 12,50 p.p. voor niet-leden als u zelf de materialen meebrengt. Wilt u het zich gemakkelijk maken en laat u ALLE materialen (metalen ring, groen en decoratiemateriaal) door ons regelen, dan kan dat ook. U betaalt dan wel een hogere bijdrage. De kosten voor deze compleet verzorgde workshop zijn dan € 25,-- p.p.

U kunt zich aanmelden vóór 7 december via e-mail info(at)roermond.groei.nl, De kosten van deze workshop dient u over te maken op rekening nr. NL65 RABO 0144 1032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van 'workshop 13 december' en geef tevens aan of u zelf materialen meebrengt of dat u een compleet verzorgde workshop wilt.

Terugblik Kerstmarkt

Op zaterdag 25 november organiseerden wij voor het eerst in het Aad Raodhoes en de Aaj Bieb in Melick een kerstmarkt. Klik hier voor foto's

Vooraf waren de leden van onze kerstwerkgroep al enkele weken aan de slag gegaan om heel mooie kerststukken in elkaar te zetten. Tijdens de kerstmarkt ging men hier nog even mee door. Resultaat ruim 100 kerststukken, kransen, houten kerstcreaties en nog veel meer. Deze kerststukken werden deels verloot en deels verkocht.

Er werd vier maal een loterij gehouden en in totaal zijn ruim 30 kerststukken verloot onder de aanwezigen. Gedurende de kerstmarkt trad het talentenorkest onder leiding van Harry Wolters diverse malen op en zorgde voor een muzikale kerstsfeer.

Het bestuur en de werkgroep kijken terug op een zeer geslaagde eerste kerstmarkt. Klik hier voor een uitgebreide terugblik.

Programma 2024

We kunnen terugkijken op een mooi verenigingsjaar met veel activiteiten. Kijk gerust nog eens op de website (https://roermond.groei.nl) onder de rubrieken 'terugblikken' en 'foto's' om herinneringen op te halen.

Het bestuur is  inmiddels al weer enthousiast bezig het programma voor het nieuwe jaar samen te stellen. Er zijn een aantal mooie activiteiten geselecteerd en deze worden op dit moment nader uitgewerkt. De planning is om half januari aan alle leden het programma voor 2024 bekend te kunnen maken.

Het bestuur wenst u allen fijne en gezellige feestdagen toe en we hopen u allen in het nieuwe jaar weer te mogen ontmoeten.