Roermond

Algemene Ledenvergadering + lezing over plantaardig eten en koken

Op woensdag 8 maart (19.30 uur in 't Aad Raodhoes in Melick) wordt de 54e jaarvergadering gehouden, waarvoor alle leden van harte worden uitgenodigd.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening/mededelingen door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering 9 maart 2022.
 3. Jaarverslag 2022.
 4. Financieel verslag 2022 en vaststellen begroting 2023.
 5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
 6. Bestuursverkiezing: Mariet Hendrikx is aftredend en niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft begrip voor haar besluit en we zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor Groei&Bloei heeft betekend. Maar we zullen haar en haar inzet ten zeerste missen. Het bestuur heeft dan ook dringend behoefte aan nieuwe enthousiaste bestuursleden. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de voorzitter Harry van Duijnhoven h.van.duijnhoven(at)home.nl of 0475-420444.
 7. Rondvraag en sluiting.

Aansluitend aan de jaarvergadering zal herboriste Marijke Stokking een combinatie van een lezing/workshop verzorgen over plantaardig eten en koken.  
Plantaardig voedsel eten is steeds populairder, omdat het lekker is en goed voor gezondheid en milieu. Plantaardige vetten zijn vaker onverzadigd en onverzadigde vetten zijn beter voor hart-en vaatziekten en verlagen het cholesterolgehalte.

Zo wordt  met plantaardig voedsel bespaard op CO2-uitstoot en helpt het met het oplossen van het wereldvoedselprobleem. Ook wordt 40% van het graan op de wereld en ook soja veel door dieren gegeten. Als er minder dieren graan en soja eten, blijft er meer over voor menselijke consumptie.

De avond wordt afgesloten met plantaardige hapjes gemaakt door Marijke.

  Lezing (28 maart om 19.30 uur) over de Roer, van bron tot monding

  Olaf Op den Kamp is een echte Eifelkenner. Hij verzorgt er allerlei excursies en dagtochten. Ook schreef hij een boek over het riviertje de Roer van bron tot monding. De Roer is één van de belangrijkste riviertjes van de Duitse Eifel.

  Tijdens deze lezing maakt u kennis met de Roer in de Eifel. De Roer ontspringt in de Hoge Venen nabij de Botrange. In de bisschopsstad Roermond mondt de Roer uit in de Maas en eindigt het verhaal over de Roer. Het boek ‘De Roer van bron tot monding’ omvat 28 rondwandelingen die de hele Roer tussen de Hoge Venen en Roermond beschrijven. Dit boek is deze avond te koop voor € 18,00.

  Ochtendworkshop thema Pasen

  Op woensdag 29 maart wordt onder leiding van onze docente Tiny Peeters de voorjaarsworkshop gehouden en gaan we een mooi Paasstuk makien. U brengt zelf de benodigde matertialen mee zoals ondergrond, bloemen, bolletjes e.d. Wij zorgen voor de bijmaterialen zoals oasis, binddraad e.d.

  Kijk voor meer informatie op de website.