Roermond

Jaarverslag 2021

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:

 • Harry van Duijnhoven, voorzitter
 • Atty de Louw, secretaris
 • Guusje Geradts, penningmeester
 • Mariet Hendrikx, bestuurslid
 • Rita van der Heide, bestuurslid
 • Margot Theunisse, bestuurslid
 • Mariëtte Thomassen, bestuurslid
 • Els Wolfs, bestuurslid

Het bestuur kwam in 2021 6x in vergadering bijeen.
Onder leiding van Harry van Duijnhoven is in oktober op bestuurlijk niveau een rayonvergadering gehouden binnen het rayon Limburg.

Ledenbestand

Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 267. Op 31 december 2021 is dit aantal gedaald tot 243 leden, 10 nieuwe leden hebben zich aangemeld en 35 leden hebben bedankt.

Onderstaand overzicht laat de ledenontwikkeling zien van de afgelopen 5 jaar van de afdeling Roermond t.o.v. het rayon Limburg en landelijk.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Roermond

324

301

293

286

267

243

Limburg

1.517

1.430

1.354

1.293

1.220

1.086

Landelijk

35.522

31.191

30.575

29.722

28.262

27.163

 

Informatieverstrekking aan de leden
De leden werden geïnformeerd over de activiteiten via een eenmalige nieuwsbrief met het jaarprogramma, via e-mail door middel van de NieuwsFlits, via de Website en Facebook.

 • Nieuwsbrief
  In januari werd per post aan alle leden het jaarprogramma toegestuurd.
 • NieuwsFLITS
  De digitale NieuwsFLITS is een onderdeel van de website en hiermee ontvangen leden en belangstellenden, die zich met een e-mailadres hebben aangemeld, een herinnering of een wijziging in het programma. In 2021 werd 10x de digitale NieuwsFLITS verzonden aan ruim 480 leden/belangstellenden.
 • Website
  Alle activiteiten en andere relevante informatie worden op de website up-to-date gehouden. Daarnaast staat van een aantal activiteiten een terugblik met foto’s op de website.
  Door de coronapandemie - en als gevolg hiervan het annuleren van veel activiteiten - is het aantal personen dat de website heeft geraadpleegd in 2021 aanzienlijk gedaald. Afgelopen jaar hebben 1.493 bezoekers de website geraadpleegd t.o.v. 2.308 in 2020.
   
 • Facebook
  Ook via Facebook worden de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de afdeling. Eind december telde de website 58 volgers.

Fondsenwerving
In het najaar is door de afdeling deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne; dit heeft een bedrag van € 248,55 opgeleverd.

Tuinclubs
Binnen het aandachtsgebied van de afdeling Roermond en omgeving zijn twee enthousiaste tuinclubs, die volkomen zelfstandig functioneren, maar hun oorsprong hebben vanuit de afdeling en waarvan de leden lid zijn van Groei&Bloei.

Ledenactiviteiten
In 2021 zijn – naast de cursussen en ochtendworkshops bloemschikken – 23 activiteiten georganiseerd. Vanwege de coronacrisis werden hiervan 14 activiteiten geannuleerd.

De volgende activiteiten hebben wel plaatsgevonden:

 • Workshop Ikebana
 • Workshop toepassing etherische oliën
 • Lezing over de magie van groei en bloei.
 • Plantenruilbeurs in het najaar
 • Algemene Ledenvergadering op 13 oktober
 • Lezing over het toepassen van keramiek
 • Najaarswandeling
 • Lezing over het Meinweggebied
 • Lezing natuurfotografie

Bloemschikken:

 • In september zijn de cursussen met enthousiasme weer gestart. Echter door de coronapandemie moesten de cursussen in oktober, november en december worden geannuleerd.
 • De geplande ochtendworkshops zijn alle drie geannuleerd.

Evenementen en PR-activiteiten:
Landelijke en regionale evenementen, o.a. de Nationale Tuinweek en Gardenista, zijn niet doorgegaan vanwege de coronacrisis met tot gevolg dat ook geen pr-activiteiten hebben plaatsgevonden.