Roermond

Tuinenreis Ostfriesland 8 t/m 12 september

De 5-daagse tuinenreis naar OstFriesland en Groningen in juni/juli was een groot succes. Klik hier voor een terugblik en hier voor foto's.

Ook voor september staat deze reis gepland. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u interesse dan kunt u zich nog tot uiterlijk 10 augustus aanmelden (maar liefst zo spoedig mogelijk) bij elswolfs65(at)gmail.com. Kijk voor meer informatie ook op de website.

Bloemschikcursussen seizoen 2023-2024

Eén van de belangrijkste activiteiten van Groei & Bloei afdeling Roermond e.o. zijn de cursussen bloemsierkunst. De cursussen zijn voor zowel beginners als (ver)gevorderden en bestaan uit 7 lessen van circa 2 uur die 1x per maand op woensdag worden gegeven door onze zeer deskundige docenten op onze locatie in het Aad Raodhoes in Melick.

Op basis van een voorbeeld, opdracht of thema maakt iedere cursist zijn eigen creatie. De benodigde materialen breng je zelf mee. Hulpmiddelen, zoals oasis, prikkers, draad e.d. worden door de vereniging verzorgd. Hierdoor is ieder werkstuk uniek.

De lessen starten eind september. De kosten bedragen € 75,- per lid (niet-leden betalen € 100,- p.p.), inclusief hulpmaterialen, exclusief ondergrond, bloemen en groen.

Je kunt je opgeven vóór 15 augustus door een mailtje te sturen naar elswolfs65(at)gmail.com én door het bedrag over te maken op rekening NL65 RABO 01441 032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van ‘Bloemschikcursus’  en evt. G&B lidmaatschapsnummer.