Roermond

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 12 maart 2019 werd de jaarvergadering gehouden. Een 50-tal leden bezochten deze avond die in het teken stond van het 50-jarig bestaan van de afdeling Roermond e.o. De avond wordt gestart met een toost op het 50-jarig bestaan.

Aan de hand van een mooie powerpointpresentatie gaf de voorzitter een toelichting en verantwoording over het jaar 2018. Margot Theunisse werd benoemd tot bestuurslid en het bestuur en leden zijn blij met deze uitbreiding. Mariet Hendrikx was volgens rooster aftredend en herkiesbaar en werd door de vergadering herbenoemd.

Vervolgens werd Mariet in het zonnetje gezet voor haar verdiensten de afgelopen jaren. Mariet is al lid vanaf 1987 en vanaf 1995 - dus al bijna 25 jaar - heeft zij zitting in het bestuur en heeft zij haar bestuurstaken met grote inzet en enthousiasme uitgevoerd. Namens het Landelijk Bureau reikt Wilma Walenberg haar de zilveren insigne met robijn uit en de oorkonde voor grote verdiensten.

Tijdens de pauze waren er gebakjes ter ere van het jubileum en aansluitend aan de jaarvergadering heeft Marijke Stokking een lezing gehouden over kruiden en wilde planten met tot slot een kleine proeverij van wilde plantenhapjes.

Klik hier voor meer foto's