Roermond

Lezing over bodembedekkers

Onder grote belangstelling heeft Guillaume Janssen, voor velen een bekend en enthousiast spreker, op 23 september 2020 voor onze afdeling een lezing gehouden over bodembedekkers. Jaarrond een aantrekkelijke tuin, dat is het ideaalbeeld van iedere groenliefhebber. Er zijn vele vaste planten, heesters, coniferen en siergrassen, die voor  zo’n  tuin kunnen zorgen. Echter de daaronder behorende bodembedekkers zijn de noodzakelijke, perfecte op- en aanvulling.

Het gaat hierbij om bodembedekkers van nog geen 5 cm tot ca 50 cm, die als vlakvulling een functionele èn fraaie  functie hebben. Functioneel in de zin van onderhoudsvriendelijk en fraai vanwege de structuur èn loof- en bloeikleur. Het is aan te bevelen deze lagere planten in een ruime hoeveelheid aan te planten, waardoor je de tuin optisch vergroot en dit kan gebruiken als lijnaccentuering. Een groot vlak van dezelfde plant zorgt ook voor de noodzakelijke rust! Het hoeft zeker niet saai te lijken, omdat er solitairvormen van vaste planten, siergrassen en/of heesters in verwerkt kunnen worden.

Als er sprake is van een ruimere tuin, dan kunnen er ook grotere groepen hogere planten (tot wel 2,5 m) aan te pas komen, die dienst doen als een bodembedekking! Meestal voornamelijk geplaatst op de achtergrond en in het hele tuinvlak opgebouwd van laag naar hoog. Er mag wel aangegeven worden, dat het juist mooi is, niet altijd alle planten netjes in trapvolgorde te plaatsen en juist te zorgen voor enige transparante grilligheid, die weer zorgt voor spanning en verrassing.

Alle planten samen – van bodembedekkende tot hoge vaste planten èn heesters èn siergrassen èn hogere bomen – kunnen zorgdragen  voor rust en een harmonieuze eenheid in onze tuinen! Met dat doel voor ogen en daarbij de nadruk leggend op de vele schitterende bodembedekkende planten, die er bestaan èn voldoen in onze tuinen, begeleid door de altijd prachtige, zwierende siergrassen was deze lezing een leerzame en gezellige avond.

Voor foto's klik hier.