Roermond

Bezoek een tuin o.l.v. een tuinarchitect

Op zaterdag 11 juni 2022 bezoeken we een tuin samen met tuinarchitect Mariëtte Kegge. Mariette Kegge Tuinarchitectuur werkt vanuit de visie dat natuur energie is, welke ervoor zorgt dat we in balans en harmonie zijn. Met onszelf, met de dieren en met onze omgeving. 

Onder leiding van Mariëtte Kegge bezoeken we de tuin van Rita van der Heide en aanhoort zij de tuinwensen en tuinproblemen, waar zitten de problemen, de ‘blinde vlekken’, hoe kan het onderhoudsvriendelijker en wat kan spannender? Al lopend door de tuin krijgt u advies en tips over het tuinontwerp en hoe u verbeteringen kunt verwezenlijken.

Het aantal deelnemers is beperkt, dus geef u snel op. Kijk voor meer informatie op de website.

Open Tuinendag zondag 19 juni

Op zondag 19 juni zullen enkele tuineigenaren hun tuin openstellen voor een bezoek. Een mooie gelegenheid om eens bij iemand anders over de schutting te mogen kijken om ideeën op te doen of gewoon om te genieten van andermans tuinen en hun gastvrijheid. U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. De volgende tuinen kunt u bezoeken; de toegang is gratis.

  • Tuin Jan en Annie Schmits, Stationsweg 25, 6075 CA Herkenbosch
  • Tuin van Margot Klok en Jos Moors, Muytertweg 12, 6075 AM Herkenbosch
  • Tuin Victor en Els Wolfs, Dorpsstraat 86, 6074 GD Melick

Kijk voor meer informatie over de tuinen op de website

Tuinexcursie "Op stap met een tuinarchitect" 25 juni

Geïnteresseerd in hoe een tuinarchitect de wensen van een tuineigenaar vertaald in een tuinontwerp? Tuinarchitect Mariëtte Kegge legt dit uit aan de hand van een tuin die door haar is ontworpen en laat ter plaatse zien hoe het plan werkelijkheid is geworden. 

Jan en Annielien van Hoef in Weert, de gastvrije eigenaars van de tuin die we mogen bezoeken op zaterdag 25 juni, zijn 3,5 jaar geleden naar deze plek verhuisd. De bestaande tuin bleek niet prettig om in te verblijven en gaf hen een onrustig gevoel. Daar ze niet wisten hoe ze dit konden verbeteren, hebben ze de hulp van Mariëtte Kegge ingeroepen. 

U kunt zich voor deze bijzondere activiteit opgeven door overmaking van € 3,50 p.p. voor leden (gezinsleden zijn ook leden) of € 5,00 voor niet-leden vóór 15 juni 2022 op rekeningnr. NL65 RABO 0144 1032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van ‘Tuinexcursie'. Het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij. Kijk voor meer informatie op de website.