Roermond

Najaarswandeling 22 oktober 2022 (s.v.p. vandaag nog opgeven)

Een prachtige omgeving met zeer wisselende landschappen en unieke flora en fauna in een oase van rust. De Meinweg is een schitterend stukje natuur van ongeveer 1800 hectare groot. Het ligt in de meest oostelijke hoek van Midden-Limburg en is aan drie kanten omsloten door Duitsland.

Onder leiding van Ton Lenders, coördinator Natuuronderzoek Nationaalspark de Meinweg, gaan we een wandeling maken, o.a. door het in 2020 verbrande deel van de Meinweg.

We starten bij Café Restaurant Rijstal Venhof te Herkenbosch. Ter afsluiting gebruiken we hier ook een eenvoudige lunch. U kunt zich nog tot 17 oktober opgeven door overmaking van € 13,50 p.p. voor leden (gezinsleden zijn ook leden) of € 15,00 voor niet leden op rekeningnr. NL65 RABO 0144 1032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van 'Najaarswandeling'.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.