Roermond

Workshop bloemschikken, thema Pasen

Onder deskundige begeleiding wordt 3x per jaar een ochtendworkshop georganiseerd met de thema’s Voorjaar/Pasen, Herfst en Kerst. 

Op woensdag 29 maart wordt onder leiding van onze docente Tiny Peeters de voorjaarsworkshop gehouden.en gaan we een mooi Paasstuk makien. U brengt zelf de benodigde matertialen mee zoals ondergrond, bloemen, bolletjes e.d. Wij zorgen voor de bijmaterialen zoals oasis, binddraad e.d.

U kunt zich aanmelden vóór 21 maart voor deze workshop door overmaking van € 10,-- p.p. voor leden en € 12,50 p.p. voor niet-leden op rekening nr. NL65 RABO 0144 1032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van 'workshop 29 maart'.

 

Datum:woensdag 29 maart 2023
Tijdstip:9.30 - 11.30 uur
Toegang: € 10,-- leden / € 12,50 niet-leden
Locatie:De Aaj Bieb, Markt 70, 6074 BB Melick
Aanmelden:  info(at)roermond.groei.nl vóór 21 maart 2023