Roermond

Jaarverslag Groei&Bloei afdeling Roermond e.o.

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020.

Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:

 • Harry van Duijnhoven, voorzitter
 • Atty de Louw, secretaris
 • Guusje Geradts, penningmeester
 • Mariet Hendrikx, bestuurslid
 • Rita van der Heide, bestuurslid
 • Margot Theunisse, bestuurslid
 • Mariëtte Thomassen, bestuurslid

Het bestuur kwam in 2020 9x in vergadering bijeen, waarvan 1 digitale vergadering. 
Onder leiding van Harry van Duijnhoven is op bestuurlijk niveau een rayonvergadering gehouden binnen het rayon Limburg.

Ledenbestand
Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 287. Op 31 december 2020 is dit aantal gedaald tot 267 leden. 29 nieuwe leden hebben zich aangemeld en 49 leden hebben bedankt. Onderstaand overzicht laat de ledenontwikkeling zien van de afgelopen 5 jaar van de afdeling Roermond t.o.v. het rayon Limburg en landelijk.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Roermond

324

301

293

286

267

Limburg

1.517

1.430

1.354

1.293

1.220

Landelijk

35.522

31.191

30.575

29.722

28.262

 

Informatieverstrekking aan de leden
De leden werden geïnformeerd over de activiteiten via een eenmalige nieuwsbrief met het jaarprogramma, via e-mail door middel van de NieuwsFlits, via de Website en Facebook.

 • Nieuwsbrief
  In januari werd per post aan alle leden het jaarprogramma toegestuurd. Hierbij werd het dringende oproep gedaan om e-mailadressen door te geven, zodat de afdeling in staat is de leden adequaat te informeren over de activiteiten en eventuele wijzigingen daarin. Dit heeft een gering aantal nieuwe e-mailadressen opgeleverd.
   
 • NieuwsFLITS
  De digitale NieuwsFLITS is een onderdeel van de website en hiermee ontvangen leden en belangstellenden, die zich met een e-mailadres hebben aangemeld, een herinnering of een wijziging in het programma. In 2020 werd 19x de digitale NieuwsFLITS verzonden aan ruim 480 leden/belangstellenden.
 • Website
  Alle activiteiten en andere relevante informatie worden op de website up-to-date gehouden. Daarnaast staat van een aantal activiteiten een terugblik met foto’s op de website.
  Het aantal personen dat de website heeft geraadpleegd is in 2020 aanzienlijk gedaald. Afgelopen jaar hebben 2.308 bezoekers de website geraadpleegd t.o.v. 5.592 in 2019.
   
 • Facebook
  Ook via Facebook worden de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de afdeling. Eind december telde de website 174 volgers.

Fondsenwerving
In het najaar is door de afdeling deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne; dit heeft een bedrag van € 182.17 opgeleverd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is op 25 mei 2018 actief in werking getreden. Hiermee worden de rechten van alle personen, en dus ook van de leden van Groei&Bloei, uitgebreid. Door het Landelijk Bureau is een Privacy Statement opgesteld, waarin alles wat voor de afdelingen van Groei&Bloei van belang is opgenomen en geplaatst op de afdelingswebsite. Voor nieuwe leden geldt dat er bij de inschrijvingsformulieren en de (landelijke) welkomstbrief met ledenpas een verwijzing naar het Privacy Statement is opgenomen.

Tuinclubs.
Binnen het aandachtsgebied van de afdeling Roermond en omgeving zijn twee enthousiaste tuinclubs, die volkomen zelfstandig functioneren, maar hun oorsprong hebben vanuit de afdeling en waarvan de leden lid zijn van Groei&Bloei.

Ledenactiviteiten
In 2020 zijn – naast de cursussen en ochtendworkshops bloemschikken – 20 activiteiten georganiseerd. Vanwege de coronacrisis werden hiervan 14 activiteiten geannuleerd.

De volgende activiteiten hebben wel plaatsgevonden:

 • Lezing over de tulp door Marion Lemmen
 • Lezing over de flora op Kreta door Martijn Essers
 • Jaarvergadering met aansluitend lezing over het belang van insecten door Cyriel Lendfers
 • Exclusieve workshop bloemschikken met het thema grassen o.l.v. Marion Lemmen
 • Bezoek aan de Bosbessenkwekerij Landgoed Blankwater
 • Lezing over bodembedekkers door Guillaume Janssen

Bloemschikken:

 • De laatste twee lessen van de cursussen in het bloemschikseizoen 2019-2020 konden niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Het seizoen 2020-2021 is daarom gestart met een feestelijke inhaalles op 16 september en vervolgens is in oktober gestart met een nieuwe cursus met 43 deelnemers, verdeeld over 4 groepen. Helaas werd dit meteen de laatste les van 2020.
 • De geplande ochtendworkshops zijn alle drie geannuleerd.

Evenementen en PR-activiteiten:
Landelijke en regionale evenementen, o.a. de Nationale Tuinweek en Gardenista, zijn niet doorgegaan vanwege de coronacrisis met tot gevolg dat ook geen pr-activiteiten hebben plaatsgevonden.