Roermond

Jaarverslag Groei&Bloei afdeling Roermond e.o.

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld:

 • Harry van Duijnhoven, voorzitter
 • Atty de Louw, secretaris
 • Guusje Geradts, penningmeester
 • Mariet Hendrikx, bestuurslid
 • Rita van der Heide, bestuurslid
 • Jeanny Jeurissen, bestuurslid

Het bestuur kwam in 2018 9x in vergadering bijeen. Een afvaardiging van het bestuur bezocht de bijeenkomsten van het rayon Limburg en de algemene ledenvergaderingen van de landelijke vereniging.

Ledenbestand
Op 1 januari 2018 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 301. Op 31 december 2018 is dit aantal gedaald naar 296, met dien verstande dat 27 nieuwe leden zich hebben aangemeld en 36 leden hebben bedankt. Ook zijn er door verhuizing nog mensen overgegaan naar andere afdelingen, of bijgeschreven bij onze afdeling. Onderstaand overzicht laat de ledenontwikkeling zien van de afgelopen 5 jaar van de afdeling Roermond t.o.v. het rayon Limburg en landelijk.

 

     2013    2014     2015     2016       2017  2018
Roermond          411          378          353          324      301        293
Limburg    1.857    1.674     1.713     1.517 1.430   1.354
Landelijk    37.293      34.919      33.409       32.522   31.191   30.575

 

Informatieverstrekking
De leden werden geïnformeerd over de activiteiten door middel van een Nieuwsbrief per post, NieuwsFlitsen via e-mail, de website en facebook. 

·       Nieuwsbrief
De (laatste) nieuwsbrief op papier met het programma voor 2018 werd in januari aan alle leden per post verstuurd.

·        NieuwsFLITS
De digitale NieuwsFLITS is een onderdeel van de website en hiermee ontvangen leden en belangstellenden, die zich met een e-mailadres hebben aangemeld, een herinnering aan of een wijziging in het programma. In 2018 werd 21x de digitale NieuwsFLITS verzonden aan ongeveer 380 leden/belangstellenden.

·       Website
Alle activiteiten en andere relevante informatie worden op de website up-to-date gehouden. Daarnaast staat van de meeste activiteiten een terugblik met foto’s op de website. Het aantal personen dat de website bezoekt stijgt jaarlijks. Afgelopen jaar hebben 6.263 bezoekers de website geraadpleegd. In 2017 waren dit 4.778 bezoekers.

·        Facebook
Ook via Facebook worden de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de afdeling. Er zijn tot op heden 153 volgers.

Fondsenwerving
In het najaar is door de afdeling deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne;
dit heeft een bedrag van € 164,36 opgeleverd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is op 25 mei 2018 actief in werking getreden. Hiermee worden de rechten van alle personen, en dus ook van de leden van Groei&Bloei, uitgebreid. Binnen het bestuur is dit onderwerp besproken en vastgelegd in de notulen van 22 mei 2018. In de eerstvolgende ledenvergadering (maart 2019) wordt dit onderwerp geagendeerd en wordt verwezen naar de tekst van het Privacy Statement op de website.

Door het Landelijk Bureau is een Privacy Statement opgesteld, waarin alles wat voor de afdelingen van Groei&Bloei van belang is opgenomen en geplaatst op de afdelingswebsite. Voor nieuwe leden geldt dat er bij de inschrijvingsformulieren en de (landelijke) welkomstbrief met ledenpas een verwijzing naar het Privacy Statement is opgenomen. 

Tuinclubs.
Binnen het aandachtsgebied van de afdeling Roermond en omgeving zijn twee enthousiaste tuinclubs, die volkomen zelfstandig functioneren, maar hun oorsprong hebben vanuit de afdeling en waarvan de leden lid zijn van Groei&Bloei.

Ledenactiviteiten
In 2018 zijn – naast de bloemschikcursussen – 20 activiteiten georganiseerd, waaronder 5 lezingen, 2 plantenruilbeurzen, 1 excursie Kasteel Keverberg, een 1-daagse busreis naar Kasteel Hex en Tongeren in België,  een 2-daagse busreis naar Dedemsvaart, Groningen en ‘s Heerenberg, 2 avondexcursies, een OpenTuinenDag, 1 exclusieve workshop bloemschikken, 3 themaworkshops bloemschikken, 1 workshop snoeien, een stadswandeling Roermond en de jaarlijkse kerstshow.

Lezingen:

 • 20 februari              Lezing ecologisch moestuinieren door Minke Greve
 • 06 maart                 Lezing/proeverij druiventeelt door Arthur Verjans
 • 15 mei                       Lezing toepassing kruiden door Rika Verhoef
 • 18 september         Lezing over orchideeën door Herman ter Borch
 • 06 november          Lezing over arboreta door Fon Habets

 De buitenactiviteiten bestonden uit:

 • De plantenruilbeurs werd in het voorjaar gehouden op 14 april bij Mariet Fusers in Swalmen en in het najaar op 6 oktober bij Basisschool De Kasteeltuin.
 • Excursie naar Tuincentrum Daniëls in Vlodrop op 17 mei.
 • 2-daagse busreis naar Dedemsvaart-Groningen-’s Heerenberg op 7 en 8 september.
 • Een stadswandeling door Roermond onder leiding van Peter van Cruchten op zondag 22 april.

 

Nationale Tuinweek:
In 2018 werd voor de vijfde keer de Nationale Tuinweek gehouden. Tijdens deze week stond landelijk de tuin in al haar facetten in de belangstelling, met als doel zoveel mogelijk mensen actief te krijgen in èn met groen. Het thema in 2018 was ‘ Moestuinieren’. Ook de afdeling Roermond e.o. was in deze week actief. 
Er werden een drietal activiteiten georganiseerd, nl. :

 • 1-daagse busreis naar Kasteel Hex en Tongeren op 9 juni.
 • Avondexcursie op donderdag 14 juni naar Kwekerij Meuter in Heythuysen.
 • OpenTuinDag op zondag 17 juni: 5 tuinen in de regio Nunhem, Neer, Beesel en Swalmen werden opengesteld voor leden van Groei&Bloei en andere belangstellenden.

Bloemschikactiviteiten:

 • De bloemschikcursussen - onder leiding van deskundige docenten - bestaan in het seizoen 2018/2019 uit vier cursussen met in totaal 48 cursisten.
 • Thema-workshops: in het voor- en najaar werden 3 workshops gehouden op de woensdagmorgen, onder leiding van twee ervaren bloemschiksters van de hobbyclubs.
 • De Zuid-Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken 2018 werden georganiseerd door de Rayoncomissie van de afdeling Oost- en Midden-Brabant en vonden plaats in de Helicon vmbo-school in ’s-Hertogenbosch. Dit keer werd de wedstrijd gehouden op 1 dag namelijk op zondag 8 april. Twee cursisten van onze afdeling hebben hieraan deelgenomen, t.w. Gonny v.d. Goor in de A-klasse en Margot Theunissen in de Ereklasse.
 • Een exclusieve workshop bloemschikken werd op 13 maart gehouden onder leiding van Yvonne Huisman.
 • Onder grote belangstelling (± 175 bezoekers) werd op woensdag 28 november het jaar afgesloten met de Grote Kerstshow o.l.v. de werkgroep Kerst en met medewerking van docenten en cursisten bloemschikken.