Roermond

Bloemschikcursussen

Eén van de belangrijkste activiteiten van Groei & Bloei afdeling Roermond e.o. zijn de cursussen bloemsierkunst. De cursussen zijn voor zowel beginners als (ver)gevorderden en bestaan uit 7 lessen van circa 2 uur die 1x per maand worden gegeven door onze zeer deskundige docenten op onze locatie in Melick.

Op basis van een voorbeeld, opdracht of thema maakt iedere cursist zijn eigen creatie. De benodigde materialen breng je zelf mee. Hierdoor is ieder werkstuk uniek. Hulpmiddelen, zoals oasis, prikkers, draad e.d. worden door de vereniging verstrekt.

De cursussen bestaan uit 7 lessen in de periode oktober 2020 – april 2021 en worden gehouden in ‘t Aad Roadhoes op de Markt in Melick waar de 1.5 meter voorschriften worden toegepast. 

  • woensdagavond 19.30 - 21.30 uur (beginners + gevorderden)
  • woensdagmiddag 13.30-15.30 uur (gevorderden)

De kosten bedragen € 70,- per lid (niet-leden betalen € 100,- p.p.), inclusief hulpmaterialen, exclusief ondergrond, bloemen en groen.

Voor meer informatie of aanmelden (alleen als je vorig jaar geen cursus hebt gevolgd): Margot Theunisse (mtheunisse(at)ziggo.nl / 0475-310469).

Het cursusgeld dient vóór 25 september overgemaakt te zijn op rekening NL65 RABO 01441 032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van ‘Bloemschikcursus’  en evt. G&B lidmaatschapsnummer.