Activiteiten & Actueel

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 6 maart 2018 houden we onze 49e jaarvergadering, waarvoor alle leden van harte worden uitgenodigd.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening/mededelingen door de voorzitter.
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 7 maart 2017.
  3. Jaarverslag 2017.
  4. Financieel verslag 2017 en vaststellen begroting 2018.
  5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
  6. Bestuursverkiezing. Rita van der Heide is aftredend volgens rooster en stelt zich herkiesbaar. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen met de voorzitter Harry van Duijnhoven (h.van.duijnhoven@home.nl of 0475-420444).
  7. Rondvraag en sluiting.

Aansluitend aan de jaarvergadering zal Arthur Verjans van de Kleine Wijngaard in Roggel een lezing houden over druiventeelt en het maken van wijn met tot slot een kleine wijnproeverij.

Datum:dinsdag 06 maart 2018
Tijdstip:19.30 uur
Toegang:  gratis
Locatie:De Aaj Bieb, Markt 70, 6074 BB Melick