Activiteiten & Actueel

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 12 maart 2019 houden we onze 50e jaarvergadering, waarvoor alle leden van harte worden uitgenodigd.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening/mededelingen door de voorzitter.
  2. Notulen jaarvergadering 6 maart 2018.
  3. Jaarverslag 2018.
  4. Financieel verslag 2018 en vaststellen begroting 2019.
  5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
  6. Bestuursverkiezing. Nadere informatie volgt.
    Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen met de voorzitter Harry van Duijnhoven (h.van.duijnhoven@home.nl of 0475-420444).
  7. Rondvraag en sluiting.

Aansluitend aan de jaarvergadering zal Marijke Stokking ingaan op kruiden en wilde planten met tot slot een kleine proeverij van wilde plantenhapjes en brengen we een toast uit op het 50-jarig bestaan van de afdeling Roermond e.o.

 

Datum:dinsdag 12 maart 2019
Tijdstip:19.30 uur
Toegang:  gratis
Locatie:De Aaj Bieb, Markt 70, 6074 BB Melick
meer
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL