Activiteiten & Actueel

Bloemschikcursussen 2018/2019

Eén van de belangrijkste activiteiten van Groei & Bloei afdeling Roermond e.o. zijn de cursussen bloemsierkunst. Heeft u zin om 1 maal per maand vanaf september iets creatiefs met bloemen te doen dan is dit uw kans. In september starten we weer met de bloemschikcursussen. Onder leiding van zeer deskundige docenten krijgen deelnemers verschillende technieken en vormen aangeleerd en kunnen zij hun creativiteit ontplooien bij het maken van prachtige bloemstukken. 

Cursus voor beginners: heeft u interesse in een cursus bloemschikken en heeft u nog nooit eerder zo’n cursus gevolgd, dan kunt u zich opgeven voor een beginnerscursus. Hulpmiddelen, zoals oasis, prikkers, draad e.d. zijn bij de kosten inbegrepen. Voor bloemen en ondergrond dienen de cursisten zelf te zorgen.

Cursus voor gevorderden en hobbyclub: heeft u al enige ervaring dan kunt u zich opgeven voor de cursus voor gevorderden of voor de hobbyclub.


De cursussen bestaan uit 7 lessen in de periode september 2018 – april 2019 en worden gehouden op de woensdagavond (in principe de laatste woensdag van de maand behalve in december) van 19.30 - 21.30 uur in de Aaj Bieb, Markt 70, 6074 BB Melick.
Voor zover er plaats over is, kunnen ook niet-leden deelnemen. Leden gaan echter altijd voor.


De kosten bedragen € 65,- per lid (niet-leden betalen € 95,- p.p.), inclusief hulpmaterialen, exclusief ondergrond, bloemen en groen. Belangstellenden die geen lid zijn en nooit een cursus bij onze vereniging hebben gevolgd, mogen eenmalig deelnemen tegen het ledentarief.
 
Inschrijven bloemschikcursussen:
Cursisten die het afgelopen seizoen al hebben deelgenomen zijn persoonlijk benaderd en hoeven zich niet meer op te geven. Zij zijn ingeschreven en kunnen het cursusgeld overmaken.


Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven door aanmelding bij Mariet Hendrikx (mariet10@kpnmail.nl of 077-4742360). De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld. Meer informatie over de cursussen kunt u verkrijgen bij Mariet Hendrikx of Marcel Delissen (delissen@hetnet.nl of 06-20325336).

meer


Nadere informatie bij bloemschikcoördinatoren:

Mariet Hendrikx 
e-mail: mariet10(at)kpnmail.nl
tel.:      077-4742360

Marcel Delissen
e-mail: delissen(at)hetnet.nl
tel.:      06-20325336 

20
May
Botanie
19
May
De schrik van de straat