Activiteiten & Actueel

Bloemschikcursussen 2019/2020

N.B.: aanmelden voor de cursussen seizoen 2019/2020 is niet meer mogelijk. De cursussen zijn inmiddels volgeboekt. 

Eén van de belangrijkste activiteiten van Groei & Bloei afdeling Roermond e.o. zijn de cursussen bloemsierkunst. Heeft u zin om 1 maal per maand vanaf september iets creatiefs met bloemen te doen dan is dit uw kans. In september starten we weer met de bloemschikcursussen. Onder leiding van zeer deskundige docenten krijgen deelnemers verschillende technieken en vormen aangeleerd en kunnen zij hun creativiteit ontplooien bij het maken van prachtige bloemstukken. 

Cursus voor beginners: heeft u interesse in een cursus bloemschikken en heeft u nog nooit eerder zo’n cursus gevolgd, dan kunt u zich opgeven voor een beginnerscursus. Hulpmiddelen, zoals oasis, prikkers, draad e.d. zijn bij de kosten inbegrepen. Voor bloemen en ondergrond dienen de cursisten zelf te zorgen.

Cursus voor gevorderden en hobbyclub: heeft u al enige ervaring dan kunt u zich opgeven voor de cursus voor gevorderden of voor de hobbyclub.


De cursussen bestaan uit 7 lessen in de periode september 2019 – april 2020 en worden gehouden op de woensdagavond (in principe de laatste woensdag van de maand behalve in december) van 19.30 - 21.30 uur in de Aaj Bieb, Markt 70, 6074 BB Melick. De cursus voor de hobbyclub wordt gehouden op de woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur, eveneens in Melick.
Voor zover er plaats over is, kunnen ook niet-leden deelnemen. Leden gaan echter altijd voor.


De kosten bedragen € 65,- per lid (niet-leden betalen € 95,- p.p.), inclusief hulpmaterialen, exclusief ondergrond, bloemen en groen. Belangstellenden die geen lid zijn en nooit een cursus bij onze vereniging hebben gevolgd, mogen eenmalig deelnemen tegen het ledentarief. Graag het cursusgeld vóór 15 augustus 2019 overmaken op rekening NL65 RABO 01441 032 49 t.n.v. KMTP afd. Roermond onder vermelding van ‘Bloemschikcursus’ en (indien lid) uw lidnummer. 
 
Nieuwe cursisten kunnen zich opgeven door aanmelding bij Mariet Hendrikx (mariet10(at)kpnmail.nl of 077-4742360) of bij Margot Theunisse (mtheunisse(at)ziggo.nl of 0475-310469). De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld. Meer informatie over de cursussen kunt u verkrijgen bij Mariet of Margot.

meer


Nadere informatie bij bloemschikcoördinatoren:

Mariet Hendrikx 
e-mail: mariet10(at)kpnmail.nl
tel.:      077-4742360

Margot Theunisse
e-mail: mtheunisse(at)ziggo.nl   
tel.:      0475-310469

 

 

 

17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST